Bơm chìm

Bơm chìm Acuaria

Bơm chìm Acuaria

Bơm nước sạch phù hợp cho cấp nước giếng khoan, bể ngầm, téc nước và hệ tăng áp Công suất : 0,75 - 3HP Lưu lượng : 0,6 - 31m3/h Cột áp : 6 - 94m