• Home
  • Bơm nước thải

Bơm nước thải

Bơm nước thải VIGILA 100

Bơm nước thải VIGILA 100

 - Công suất : 150W/230V/1pha  - Hmax = 5,5m, Qmax = 5,7m3/h  - Khả năng tự mồi lên tới 5m.  - Phụ kiện đi kèm bao gồm : công tắc phao và 10 mét...
Bơm nước thải VIGILA 200

Bơm nước thải VIGILA 200

 - Công suất : 250W/230V/1pha  - Hmax = 6m, Qmax = 9,5m3/h  - Khả năng tự mồi lên tới 5m.  - Phụ kiện đi kèm bao gồm : công tắc phao và 10 mét...
Bơm nước thải VG400AS

Bơm nước thải VG400AS

- Công suất : 400W/230V/1pha  - Hmax = 8m, Qmax = 7m3/h  - Khả năng tự mồi lên tới 5m.  - Phụ kiện đi kèm bao gồm : công tắc phao và 10 mét cáp...
Bơm nước thải Vigicor 150

Bơm nước thải Vigicor 150

 - Công suất : 900W/230V/1pha  - Hmax = 22m, Qmax = 10m3/h  - Thân bơm làm từ vật liệu Inox AISI 304. Trục bơm làm từ Inox AISI 420.   - Đầu hút,...