• Home
  • Thiết bị bể bơi Kripsol

Thiết bị bể bơi Kripsol

Bình lọc công suất lớn

Bình lọc công suất lớn

Bình lọc van ngang : - Độ dày lớp vật liệu lọc : 0,8m - Áp suất tối đa : 2,5 Kg/cm2 - Áp suất làm việc : 0,5 - 2,0 Kg/cm2 - Bình lọc đã được kiểm...